» Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Tudnivalók a közösségi szolgálatról

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy tanulóink olyan programok megvalósításában vesznek részt, mellyel mások segítségére, szolgálatára lehetnek. Folyamatosan szerveztünk eddig is gyűjtőprogramokat rászorulók számára, patronáltunk határon túli magyar gyermekintézményeket, és a cunami árvák „örökbefogadási” programjába is bekapcsolódtunk. Egy éven keresztül támogattak tanulóink ismeretlen, szerencsétlenül járt gyermekeket, saját zsebpénzük felajánlásával. Diákjaink szociális érzékenységét támasztja alá továbbá, hogy 2010 őszén, a vörös iszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére az iskola tanulóinak kezdeményezésére indult gyűjtés, felülről jövő intézkedés nélkül. Eddig azonban ismeretlen volt a szervezett és rendszeres közösségi szolgálat.

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. A törvény értelmében -felmenő rendszerben – minden középiskolásnak 3 év alatt – lehetőleg arányosan elosztva – 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kaphasson.

A tanulók a szolgálati tevékenység helyét érdeklődési körüknek megfelelően önállóan megválaszthatják.

A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős

területen folytatható tevékenység.

A fogadó intézményekkel az iskola minden esetben együttműködési szerződést köt. A fogadó intézmények folyamatosan bővülő listáját honlapunkon is követhetik.

A tanulóknak a fogadó intézmény mentort biztosít, aki felkészíti őket a tevékenységre, valamint annak befejeztével az iskola által megbízott koordináló pedagógussal a szolgálatra reflektáló záró foglalkozást tart. A felkészítés és a záró foglalkozás – max. 5-5 órás időtartamban – az 50 órába beleszámít.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő, melybe az utazás nem számítható bele.

Egy alkalommal minimum egy, maximum 3 órás tevékenység végezhető.

Dokumentáció 

A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben feljegyzi, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A tevékenység elvégzését a fogadó intézmény által megbízott személy a naplóban igazolja. Ezt a dokumentációt a tanuló bemutatja osztályfőnökének, aki folyamatosan vezetve az igazoló íven és az e-naplóban, tanév végén pedig a bizonyítványban rögzíti azt.

A dokumentációhoz szükséges nyomtatványokat a tanulók a szolgálat megkezdésekor az osztályfőnököktől megkapják, de a dokumentumok a honlapról is letölthetők.

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulói a közösségi szolgálat teljesítését az alábbi fogadó intézményekben valósíthatják meg:

Intézmények és elérhetőségeik

Letölthető űrlapok

Jelentkezési lap

 

 Copyright ©2009 , All rights reserved.| Powered by WordPress| Gandhi theme by Techblissonline.com