» Featured, Legfrissebb információk

Tájékoztató érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről

Írta: fischu 2018 április 9. Nincs hozzászólás

Kedves Érettségiző Diákok!

Kérem, hogy ezt a tájékoztatót gondosan tanulmányozzátok, s vegyétek komolyan azokat a kéréseket, figyelmeztetéseket, amelyeket tartalmaz.

Legfontosabb tudnivalók:

  • minden időpontot és határidőt tarts be
  • csak becsületes, tiszta eszközökkel és módszerekkel dolgozz
  • használd ki az írásbelik alatt rendelkezésedre álló időt
  • koncentrálj a feladatok megértésére és megoldására
  • a kéttannyelvű érettségin a célnyelven tett szaktárgyi írásbeli (történelem, biológia, fizika) idejét feladatrészenként 25%-al megnöveltük
  • a megjelölt írásbeli vizsganapokon az összes vizsgázónak 7 óra 30 perckor, délutáni vizsga esetén 13 óra 30 perckor kell gyülekezni
  • a szóbeli vizsgák kezdőnapján az egész osztály 7 óra 30 perckor legyen a kijelölt teremben
  • a kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja 2018. június 5. (kedd) 8 órától 16 óráig
  • a dolgozatokat elvinni nem lehet, másolat készíthető, az értékeléssel kapcsolatos észrevételeket június 6-án 800 órától 16.00 óráig lehet leadni az igazgatói irodán
  • az érettségikre még használt könyvtári könyvek csak a könyvtárossal történt egyeztetés szerint maradhatnak nálatok

Írásbeli időpontok (közép és emelt szintű egyaránt)
magyar ny. és ir.                       2018.május 07. 8.00
matematika                               2018.május 08. 8.00
történelem                                 2018.május 09. 8.00
angol nyelv                                2018.május 10. 8.00
német nyelv                              2018.május 11. 8.00
biológia                                     2018.május 15. 8.00
informatika (középszint)       2018.május 17. 8.00
művészettörténet                    2018.május 17. 14.00
földrajz                                     2018. május 18. 14.00
fizika                                         2018.május 22. 8.00

 

Szóbeli időpontok (tervezet):
12.a. osztály:        kezdő nap: 2018. június 18.                  befejező nap: 2018. június 20.
12.b. osztály:        kezdő nap: 2018. június 20.                  befejező nap: 2018. június 22.
12.c. osztály:        kezdő nap: 2018. június 25.                  befejező nap: 2018. június 27.
12.d osztály:        kezdő nap: 2018. június 26.                  befejező nap: 2018. június 28.
Emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja: 2018. június 7-14.

 

Vizsgaleírások, segédeszközök:

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
Két független feladatsort írnak:
Az első feladatsort 90 perc után kell beszedni, ezután lehet kiosztani a második feladatsort.
A második, szövegalkotási feladatsor megoldásának időtartama 150 perc .
A vizsgázó az I. (90 perc) és a II. (150) perc részen belül a rendelkezésre álló időt tetszés szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Segédeszköz:
Vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási szótár, melyet az iskola biztosít.
MATEMATIKA 
Két független feladatsort írnak :
Az első feladatsort 45 perc után be kell szedni, ezután lehet kiosztani a második feladatsort.
A második feladatsor megoldásának időtartama 135 perc .
A vizsgázó az I. (45 perc) és a II. (135) perc részen belül a rendelkezésre álló időt tetszés szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A második rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a nem választott feladat sorszámát.
Segédeszközök:
Az érettségizők magukkal hozott tiszta függvénytáblázatot, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet használhatnak, valamint körzőt és vonalzót.
TÖRTÉNELEM 
A vizsgán a jelölteknek egy központi, összefüggő feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt (180 perc) tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Beadáskor ellenőrizni kell, hogy a szöveges (kifejtendő) feladatokban egyértelmű-e a választás megjelölése!
Az angol nyelven vizsgázók, számára 225 perc a rendelkezésre álló idő.
Segédeszközök:
A vizsgázó használhatja a maga által hozott – az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlaszt, és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelmi atlaszt (CR-0082, CR-0062, MS-4116U) – valamint az iskola által csoportonként 3 példányban biztosított Magyar helyesírási szótárt. .
Az angol nyelven vizsgázók kétnyelvű szótárt is használhatnak.

ÉLŐ IDEGEN NYELV 

A vizsgázók négy független feladatsort írnak egyenkénti osztással:

1. OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉSE
• 60 perc a rendelkezésre álló idő
• segédeszköz nem használható
2. NYELVHELYESSÉG
• 30 perc a rendelkezésre álló idő
• segédeszköz nem használható
SZÜNET (15 perc)
3. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
• 30 perc a rendelkezésre álló idő
• A hangfelvétel magnóról, vagy CD-lejátszóról hallgatható. A hangfelvétel tartalmazza a feladatmeghatározást, továbbá a feladatok elolvasásához és megoldásához szükséges szüneteket is. A hangfelvételen hallható és a feladatlapon olvasható feladatmeghatározások szó szerint megegyeznek.
A feladatok megoldásához szótár nem használható.
4. ÍRÁSKÉSZSÉG
• 60 perc a rendelkezésre álló idő
• A feladatok megoldásához a vizsgázó által hozott, tiszta nyomtatott szótár használható.

FIZIKA 
Összefüggő feladatsort írnak a vizsgázók. A rendelkezésre álló idő 120 perc.
Az angol nyelven vizsgázók számára 150 perc a rendelkezésre álló idő.
A vizsgázó az I. feleletválasztós kérdéssor és a II. összetett feladatok között a rendelkezésre álló időt tetszés szerint oszthatja meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is tetszés szerint határozhatja meg.
Ellenőrizni kell, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.
Segédeszközök:
Az érettségizők magukkal hozott tiszta függvénytáblázatot, valamint szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet használhatnak.

BIOLÓGIA 

Összefüggő feladatsort írnak a vizsgázók
Azon tanulók számára, akik magyarul írnak az eljárás a következő:
A rendelkezésre álló idő 120 perc.
A vizsgázók szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet használhatnak.
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Azon tanulók számára, akik angolul írják a feladatukat, a rendelkezésre álló idő 150 perc.
Kétnyelvű szótárt, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet végig használhatnak segédeszközként.
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

FÖLDRAJZ 
A feladatsor két részből áll:
I. rész: Segédeszköz NEM használható .
20 perc után az első feladatsort be kell szedni és kiosztani a II. feladatsort
II. rész: a vizsgázó által hozott, tiszta középiskolai földrajz atlasz használható, továbbá szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó is használható.
A II. feladatrész időtartama 100 perc.
INFORMATIKA 
(időtartam: 180 perc)
Az asztalon csak toll és vonalzó lehet. Minden mást egy helyre kell lerakni (a mobiltelefont is kikapcsolva!).
Étkezni, inni csak a kijelölt helyen, egyesével lehet.
A számítógép elindítása után „erettsegi” felhasználóként kell belépni. Jelszó nincsen.
A számítógépbe semmilyen eszközt (adathordozót, pendrive-ot, stb.) tilos betenni, hozzá csatlakoztatni. Ezt a felügyelő tanárok fokozottan, folyamatosan figyelik.
Semmi sem adható át egymásnak, tilos bármilyen kommunikáció. A számítógépek nincsenek összekötve sem vezetékkel, sem vezeték nélkül.
Az
asztal/Forrasok
könyvtárban vannak a forrásfájlok (alkönyvtárakban). Ne lépjenek be ebbe a könyvtárba!
Mindenki nevezze át ezt a könyvtárt a saját nevére (ékezet nélküli, csupa kisbetűs, egybeírt név legyen: vezetéknév és keresztnév) Például Tóbiás Jakab vizsgázónál:
asztal/tobiasjakab
könyvtár lesz az új könyvtárnév.
Ezután a vizsgázók az alkalmazások elindításával győződjenek meg azok működőképességéről. (Elindítás, majd kilépés.)
Ha mindez rendben megtörtént, akkor várják meg a vizsga kezdetét, addig a gépekhez ne nyúljanak.
A felügyelő tanár a vizsga tényleges kezdetekor kiosztja a feladatlapokat, melyre felírják a vizsgázók a nevüket, és kezdődhet a munka.
A feladatok megoldásai és az ehhez esetleg szükséges fájlok az átnevezett
asztal/vizsgazoneve
könyvtárban legyenek, mert csak az kerül archiválásra és így értékelésre, ami itt található!
A vizsgázónak, munkája befejezésekor, de legkésőbb a befejezés időpontjára
– minden elkészített állományát le kell menteni
– be kell zárni
– az Intézőben az asztal/vizsgazoneve könyvtár tartalmát láthatóvá kell tenni
– az elkészített fájlok nevét a kívánt helyre fel kell jegyezni
– a felügyelő tanárral közösen ellenőrizni kell e lista és a könyvtár tartalmának egyezőségét
– a gépet bekapcsolva, a monitort kikapcsolva kell hagyni
– minden lapot be kell adni (feladatlap, esetleges piszkozat)
A vizsgázó a termet csak akkor hagyhatja el véglegesen, ha mindezek megtörténtek.
A befejezés kitűzött időpontja után a vizsgázó a számítógépen semmilyen tevékenységet nem folytathat.
Esetlegesen vár csendben a helyén, amíg az átvétellel sorra kerül.
A teremből semmilyen dokumentum nem vihető el.
A vizsga befejezése után a rendszergazda a gépekről az asztal/vizsgazoneve könyvtárakat egyetlen CD-re másolja, melyről biztonsági másolat készül.
Ha vizsgázó hibát észlel, jeleznie kell a felügyelő tanárnak.
A rendszergazda a vizsga előtt a szükséges tájékoztatást megadja a vizsgázóknak, a vizsga ideje alatt készenlétben áll, de a terembe csak akkor léphet be, ha rendellenesség miatt behívják.
Ekkor mindent jegyzőkönyvezni kell:
– mi a hibajelenség,
– időpontja,
– indokolt volt-e a behívása,
– mit csinált,
– mennyi ideig volt benn, stb.
MŰVÉSZETTÖRTÉNET
Összefüggő művészettörténeti, műelemző feladatsort oldanak meg a vizsgázók.
A rendelkezésre álló idő 120 perc.
Semmilyen segédeszközt nem használhatnak.
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

 

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Add to Yahoo!

 Copyright ©2009 , All rights reserved.| Powered by WordPress| Gandhi theme by Techblissonline.com