» Featured, IGAZGATÓI HIRDETMÉNYEK, Korona, Legfrissebb információk

GTIG házirend – a digitális oktatás időszakára

Írta: orkat 2020 november 10. Nincs hozzászólás

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
DIGITÁLIS OKTATÁSRA VONATKOZÓ HÁZIRENDJE

I.           A Digitális Házirend hatálya

A Digitális Házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra a digitális munkarend időtartamára.

Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő tevékenységekre vonatkoznak, amelyek az iskola digitális oktatási rendszerében valósulnak meg.

 II.        Tanulók jogai és kötelességei

 1. Minden tanulónak joga van, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez és az érettségi vizsgákra való felkészüléshez a digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden segítséget megkapjon.
 2. Az oktatási folyamat minden résztvevőjének joga van a napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló pihenéshez.
 3. A tanulók digitális, online magatartásának és megnyilvánulásainak meg kell felelnie az iskolában egyébként is elvárt viselkedésformáknak, illetve az igényes köznyelv normáinak.
 4. A tanuló viselkedésével nem zavarhatja a digitális tanulási környezetet, nem sérthet meg másokat és nem gátolhatja mások tanuláshoz való jogát.
 5. A tanulónak tanítási napokon az adott nap órarendjét figyelembe véve minden tanórára kiterjedően ellenőriznie kell a kiadott feladatokat, követelményeket.
 6. Ha a digitális oktatás folyamán a tanuló hivatalos, egészségügyi vagy bármely más okból nem tud részt venni a tanulási folyamatban, akkor arról a szülőnek írásban értesítenie kell a szaktanárt és az osztályfőnököt a gimnázium honlapján megadott hivatalos e-mail címen. A mulasztott órák igazolásáról a szülőnek a házirend szerint kell gondoskodnia. A tanulók pedig a megszokott módon, a házirendben leírtak szerint egyeztetnek a mulasztás pótlásáról.

III.       A digitális oktatással kapcsolatos személyiségi jogok és adatvédelmi előírások

 1. A digitális oktatás minden résztvevőjének tiszteletben kell tartania a többi fél emberi méltóságát, személyiségi jogait, valamint a családi és magánélethez való jogát.
 2. Értekezletek hang- és képanyagának rögzítése az érintettek beleegyezése nélkül szigorúan tilos, beleértve a képernyőképek készítését, telefonnal/szoftverrel való rögzítését vagy bármilyen más formában történő elmentését.
 3. A digitális oktatás során a Teamsbe feltöltött tartalmak, illetve az online oktatás keretein belül elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik. Ezeknek megosztása más digitális (Facebook, Instagram, TikTok, …) és nem digitális felületeken az érintett felek írásos engedélye nélkül tilos.

IV.       A digitális oktatás rendje

 1. A digitális oktatás is a hagyományos órarend szerinti időbeosztással zajlik.
 2. Az oktatás elsődleges színtere a Microsoft Teams, ahol megtalálhatók a tanárok által feltöltött feladatok/tananyagok, a tanárok online órát tudnak tartani és a diákok beadhatják a feladataikat. A Teams lehetőséget biztosít a tanár-diák, illetve a diákok között zajló kommunikációra is.
 3. Online órát legkésőbb egy nappal az óra előtt a Teams csoportban az értekezlet ütemezése funkció segítségével jelentünk be.
 4. Online órát a tanárok csak a saját órarendi órájuk keretein belül tarthatnak. Ettől eltérni csak a diákok és az érintett kollégák mindegyikének beleegyezésével lehet.
 5. Online órákon a diákok részvétele kötelező. Ha valami miatt a diák nem tud jelen lenni az online órán, a szülőnek előre értesítenie kell a tanárt a honlapon megadott hivatalos e-mail címén.
 6. Az online órákon a diákoktól elvárjuk a felelős, mások tanuláshoz való jogát nem korlátozó magatartást, azaz viselkedésükkel nem zavarhatják a digitális tanulási környezetet, és nem sérthetnek meg másokat.
 7. Diákoknak tanítási napokon minden tanórára kiterjedően ellenőrizniük kell a követelményeket (Mi a feladat, lesz-e online óra?).
 8. A feladatok beadási határideje nem lehet korábban, mint a következő szaktárgyi óra kezdő időpontja.
 9. A határidőre be nem adott feladatokat a tanárok szankcionálhatják.
 • A pedagógus köteles a tanulók által beadott anyagokról a diákoknak visszajelzést adni, az értékelés szempontjait előre ismertetnie kell.

  V.        A számonkérések rendje

 1. A pedagógusok a digitális oktatási rend bevezetését követő egy héten belül ismertetik a tanulókkal értékelési rendszerüket és szempontjaikat. Ha egy digitálisan kiadott feladatot osztályozni szeretnének, a feladat kiírásában vagy a feladat kiadásakor kötelesek ezt jelezni.
 2. A számonkéréseket a tanárok legkésőbb az előző óra időpontjában bejelentik.
 3. Témazáró dolgozat esetén a gimnázium házirendjének értelmében legalább egy héttel előre jelzik a témazáró dolgozat idejét és a dolgozat sikeres teljesítéséhez szükséges információkat.

VI.       Kapcsolattartás rendje

 1. A tanárok tanítási napokon kötelesek a diákok Teams felületen vagy a hivatalos e-mail címükre érkező megkereséseire 24 órán belül válaszolni.
 2. A tanulók tanítási napokon kötelesek a tanárok Teams felületen vagy a hivatalos e-mail címükre érkező megkereséseire 24 órán belül válaszolni.
 3. A gimnázium a szülőkkel a Kréta rendszeren, a gimnázium és a tanárok hivatalos e-mail címein, valamint az intézmény honlapján keresztül tartja a kapcsolatot.

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Add to Yahoo!

 Copyright ©2009 , All rights reserved.| Powered by WordPress| Gandhi theme by Techblissonline.com