» Featured, Legfrissebb információk

TILTAKOZÁS 

Írta: orkat 2020 március 5. Nincs hozzászólás

Csatlakozva az eddig megszólaló iskolai közösségek és szakmai szervezetek tiltakozásaihoz, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 54 fős tantestületének 51 tagja, és mind a 6 mentorált egyetemi hallgató is tiltakozik a 2020 februárjában kihirdetett NAT és a még mindig nem teljes egészében nyilvánosságra hozott Kerettantervek 2020 szeptemberében történő bevezetése ellen. 

  • Nem értünk egyet azzal, hogy az oktatas2030.hu weboldalon társadalmi és szakmai véleményezésre bocsátott NATtervezet kidolgozása után egy olyan változat kerül 2020 szeptemberében bevezetésre, amelynek oktatáspolitikai és kormányzati elfogadását nem előzte meg széles körű szakmai vita. 
  • Sajnálattal láttuk, hogy ugyan a bevezetésre szánt NAT alapelveiben megtalálhatók a modern pedagógia, a 21. századi készségek fejlesztését célzó tevékenységek, továbbá a tanulás- és tanulóközpontú módszertan elemei, a kitűzött célok, az óraszámok és az elvárt tanulási eredmények nem teszik lehetővé az egyébként előremutató alapelvek megvalósítását. 
  • Tiltakozunk az ellen, hogy az új NAT és Kerettantervek nyomán sem a tanulók óraszáma, sem a pedagógusok leterheltsége nem csökken a kívánt mértékben. 
  • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a NAT, majd a Kerettantervek teljeskörű megjelenésével a köznevelés két pillére ugyan nem túl stabilan, de már áll, azonban a harmadik pillérről, a kimeneti szabályozásról alig tudunk valamit. Nem világos, hogy az érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások hogyan lesznek hozzáillesztve az új NAT-ban, illetve Kerettantervekben megfogalmazott elvárásrendszerhez, az új tantárgyi struktúrához. Lehetetlen felelősségteljesen helyi tantervet írni úgy, hogy nem ismertek az érettségi vizsgával kapcsolatos rendeletek módosításai. 
  • Hisszük, hogy a pedagógusok munkája a tervezést is beleértve alkotó tevékenység. A mai napig nem tette közzé a minisztérium a Kerettantervek egészét. Az adott körülmények között a helyi tantervek ilyen rövid határidőre történő elkészítése, mely rendkívül nagy terheket ró a nevelőtestületekre, nem valósítható meg. A tantestületnek és a pedagógusoknak nincs lehetősége arra, hogy alapos mérlegelés után, a helyi viszonyok figyelembevételével hozzon a helyi tantervekkel kapcsolatos döntéseket.  
  • Nem értünk egyet azzal, hogy a már középiskolába jelentkezett, a felvételi eljárást megkezdő tanulókat és szüleiket olyan bizonytalan helyzetbe hozza a NAT erőltetett és elhamarkodott bevezetése, amelyben még a tantestület maga sem tudja, hogy milyen képzési formákat indíthat ez év szeptemberében. A középiskolába történő jelentkezéskor a tanulók még a régi helyi tantervek szerinti óraszámok alapján és a jelenlegi képzési formák közül választottak. 
  • Aggodalommal tölt el bennünket az a tény, hogy nem látjuk a bevezetésre kerülő NAT-ban megjelenő új tantárgyak (természettudomány és digitális kultúra) tanításához szükséges humánerőforrás-háttér, tankönyvek és eszközök biztosítását. 
  • Kétségbeejtő az is, hogy a NAT és a Kerettantervek kapkodó, át nem gondolt bevezetése tovább fokozza a pedagóguspálya körül tapasztalható bizonytalanságot. A pedagógus szakma jelenlegi erkölcsi és anyagi megbecsülése mellett nem jelent vonzó perspektívát a pályaválasztás előtt álló ifjúság számára. Így nem látjuk biztosítva a rövidesen nyugdíjba vonuló kollégák pótlását, az iskolák hosszú távú működése veszélyben van.  

Figyelembe véve a fentieket, kérjük a döntéshozókat, hogy halasszák el a NAT és a Kerettantervek bevezetését, és a bevezetés előtt kezdeményezzenek komoly, széles körű szakmai vitát! 

Gödöllő, 2020. március 4. 

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Add to Yahoo!

 Copyright ©2009 , All rights reserved.| Powered by WordPress| Gandhi theme by Techblissonline.com