» Featured, Legfrissebb információk

OKTV jelentkezés

Írta: fischu 2019 augusztus 28. Nincs hozzászólás

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Az OKTV-re azok a tanulók jelentkezhetnek, akik:

a) valamely magyarországi középiskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek, továbbá

b) nappali rendszerű képzésben vesznek részt, valamint

c) a versenykiírás tanévében az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam vagy az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói (11-12. évf.)

d)Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző középiskolai évfolyam tanulói közül az OKTV-re azon tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezési határidő előtt a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi követelményeit teljesítették a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző középiskolai évfolyam tananyagával bezárólag.

A tanulók – a versenyidőpontok és a kategóriák figyelembevételével – tetszőleges számú tantárgy versenyére jelentkezhetnek. Egy tanuló – az informatika kivételével – egy tantárgy versenyének csak egy kategóriájában versenyezhet.

Az élő idegen nyelvek versenyén nem indulhatnak azok a tanulók,

a) akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve,

b) akik a 12. életévük betöltése után összesen legalább egy évet töltöttek az adott nyelvterületen,

c) akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott nyelvterületen,

d) akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – külföldi, Magyarországon működő külföldi vagy külföldi rendszerű – iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv.

Az egyéb feltételeket, kategóriákat, tantárgyi specialitásokat a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak

A jelentkezést 2019. szeptember 20-áig kell benyújtani.

Jelentkezési lapok a szaktanároknál, vagy az igazgatóhelyettesi irodában.

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Add to Yahoo!

 Copyright ©2009 , All rights reserved.| Powered by WordPress| Gandhi theme by Techblissonline.com